Deze Rubens was ondeugender dan tot nu toe bekend was

Na restauratie en technisch onderzoek van de Londense National Gallery blijkt het schilderij ‘Het oordeel van Paris’ van Rubens vrijpostiger geweest te zijn dan tot nu toe was aangenomen. Toch is er niet voor gekozen de oorspronkelijke versie te herstellen.

featured-image

Twee onderbenen met blote kindervoeten ergens middenin de compositie, en een verweesde hand die spookachtig schemert door een sluier: ze kwamen tevoorschijn bij de juist voltooide restauratie van het Het oordeel van Paris door Pieter Paul Rubens. Mede vanwege de geschiedenis van het schilderij zijn ze inmiddels toch weer onzichtbaar weggewerkt – bedekt onder een nieuw, maar eventueel ook weer snel verwijderbaar verflaagje. De schoonmaak van het schilderij van bijna anderhalve meter hoog en twee meter breed, is een van de projecten waarmee de Londense National Gallery haar tweehonderdjarige bestaan kracht bijzet.

Rubens (1577-1640) schilderde het werk in Antwerpen aan het eind van zijn carrière, omstreeks 1632-1635. De restauratie van veertien maanden heeft het schilderij ontdaan van vergeeld vernis, en beschadigde en verdonkerde gedeelten weer opgefrist, waardoor Rubens’ vlotte penseelstreek en heldere kleurgebruik weer prachtig zichtbaar zijn geworden. Het schilderij toont de mythologische scène waarin de Trojaanse koningszoon Paris bepaalt wie van de godinnen Minerva, Venus en Juno de grootste schoonheid bezit.Rechts zit Paris, gekleed als herder, met in zijn hand de gouden appel als trofee voor de mooiste godin. Naast hem staat Mercurius met gevleugelde helm en slangenstaf; links zijn de vrouwen te zien die zich voor de wedstrijd grotendeels hebben ontkleed. Volgens het verhaal koos Paris voor de middelste, Venus, nadat zij hem had omgekocht door hem de liefde van.