Geen subsidie voor talentorganisaties in de klassieke muziek

Het aantal subsidie-aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie was nog nooit zo hoog. Opvallend is dat gevestigde instellingen voor klassieke muziek geen geld meer krijgen.

featured-image

Zes organisaties voor talentontwikkeling in de klassieke muziek krijgen geen subsidie meer van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat is het gevolg van overvraging van de rijkssubsidie voor talentontwikkeling bij dit fonds, dat cultuurbeoefening stimuleert door bijvoorbeeld amateurorganisaties te steunen. Het gaat om de instellingen Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON) (kreeg tot nu toe 1,5 miljoen euro), het Prinses Christina Concours (kreeg 1 miljoen), het Ricciotti Ensemble (kreeg 850.

000 euro) de Nationale Kinder- en Jeugdkoren van stichting Vocaal Talent Nederland (kreeg 560.00 euro), het Nederlands Vioolconcours (kreeg 320.000 euro) en de stichting Britten voor Jong Muziektalent (kreeg 200.000 euro). Alle zes de instellingen kregen een positieve beoordeling, maar geen krijgt subsidie: er is onvoldoende budget. Het fonds heeft dit jaar ongekend veel aanvragen gekregen voor de meerjarige subsidie voor de periode 2025-2028.

Er hadden 167 instellingen subsidie gevraagd voor een totaal bedrag van ruim 111 miljoen euro, terwijl het fonds 30,5 miljoen euro beschikbaar had. Er vielen er 120 af, 47 aanvragers hebben subsidie gekregen: 26 voor talentontwikkeling (20 miljoen euro), en 21 voor co-creatie (10 miljoen euro). Ter vergelijking: voor de vorige subsidie-periode (2021-2024) vroegen 54 aanvragers in totaal 29 miljoen euro aan.

Het fonds keerde toen 17 miljoen uit aan 33 aanvragers. Het Fonds voor Cultuurparticipatie kent geen vaste verdeling naar categorieën waarmee.